JÓ HELYEN JÁRSZ!

VIP kód aktiválási szándék, valamint az eseményekre való helyfoglalás, és az általános regisztrációval kapcsolatos űrlap esetén is jó helyen jársz.

REGISZTRÁCIÓ / HELYFOGLALÁS

&

Egészségügyi és felelősségi nyilatkozat

Első alkalomkor kötelező a kitöltése!

Név
E-mail
Telefon
Irányítósz.

Első alkalommal jógázom

Jóga oktató vagyok

Tudomásul veszem, hogy

az általam végzendő sporttevékenység a legnagyobb gondosság és körültekintés mellett is személyi sérülés veszélyét hordozhatja.

a Margitszigeti Jóga által szervezett jógaórát, tanfolyamot, workshopot, edzést, ennek keretében végzett sporttevékenységet saját felelősségemre végzem, illetve veszem igénybe.

az oktató(ka)t, edző(ke)t a tevékenység során bekövetkező esetleges balesetekért, személyi sérülésért és az jógaóra,edzés helyszínére hozott értéktárgyakért (elveszés, lopás, stb.) felelősség nem terheli.

az oktató/edző által adott utasítások vagy az általános magatartási szabályok be nem tartása, úgyszintén egészségi vagy tudati állapotom (pl. alkoholos vagy kábítószer általi befolyás) miatt a tevékenység folytatásából bármikor kizárható vagyok.

másnak okozott személyi sérülésért a felelősség engem terhel.

Kijelentem, hogy

sporttevékenységet kizáró betegségem, sérülésem nincs.

egészségi állapotom alkalmas a jógaórán való részvételre.

Sérülés esetén értesítendő szemény
Neve
Mobil
Kijelentem, hogy

az Adatkezelési szabályzatot (amely az űrlap végén található) átolvastam, megértettem és azt magamra nézve elfogadottnak tekintem.

hozzájárulok ahhoz, hogy rólam képmás (fotó vagy videó) készüljön az Margitszigeti Jóga által szervezett eseményeken és beleegyezek, hogy a szervezők díjtalanul felhasználhassák és publikálhassák azokat.

Kérem, hogy

hírlevél formájában havi rendszerességgel küldjenek számomra tájékoztató levelet az aktuális eseményekről.

Általában mit mozogsz, sportolsz (hol) és mennyit?

Adatkezelési szabályzat

Kérjük a weboldal használata és programjainkon történő részvétel előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.

A margitszigetijoga.hu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal és az üzemeltetésében szervezett rendezvények látogatóit a személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a látogatók jogairól és azok érvényesítésének lehetőségéről.

1. Az adatkezelő neve: Tóth Judit Anasztázia EV.

2. Az adatkezelő címe: Kérésre

3. Elérhetősége: natijoga@gmail.com; Telefonszám: 06 20 272-1681

4. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-97561/2016

5. Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a látogatók önkéntes, határozott hozzájárulása alapján, a honlapon regisztrált felhasználók, vagy a rendezvények látogatói esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) 5. §-a szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Sérülés esetén értesítendő személy (vezetéknév, keresztnév)
 • Telefonszáma
 • Jógázásra vonatkozó alapadatok (első alkalommal, jóga oktató vagyok)
 • Fénykép-, videofelvételek
 • 8. Az adatkezelés célja:

 • A biztonságos jógázás feltételeinek megteremtése
 • Statisztikai adatok gyűjtése
 • Személyre szabott ajánlatok kiküldése
 • A hírlevél kiküldéséhez szükséges azonosítás
 • A rendezvényekről készített fénykép-, videofelvételek publikálhatósága

  A www.margitszigetijoga.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és a Google AdSense programokat használja. A jelen honlap kis szöveges információs fájlokat, ún. cookie-kat - Google Analytics - használ a látogatók azonosítása és későbbi látogatásainak megkönnyítése érdekében, melyek a látogató merevlemezén tárolódnak. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az így közvetített információk továbbításához, úgy a honlapunk egyes szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek igénybe vehetőek az Ön számára. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics és Google AdSense programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

  Az adatkezelő a személyes adatokat nem használhatja a megjelölt céltól eltérő célra.

  9. Az adatkezelés időtartama: A látogató által önkéntesen megadott adatokat az üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a látogató azok törlését nem kéri. A megtévesztő módon megadott adatokat, vagy ha az adatszolgáltatás bűncselekményt valósít meg, az üzemeltető az adatokat a tudomásszerzés napján törli.

  10. Adatok módosítása, törlése: A látogató az első alkalommal megadott adatait bármikor módosíthatja, vagy törölheti, a hírlevélről bármikor leiratkozhat. Ennek módja, hogy a látogató az üzemeltető e-mail címére küldött levélben jelezze az üzemeltető felé a kérését, melynek üzemeltető 8 napon belül eleget tesz és a kívánt módosítás átvezetéséről, törlés megtörténtéről visszaigazolást küld a látogatónak. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

  11. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatok tárolása egy Magyarország területén lévő szerveren történik. Az adatokhoz kizárólag üzemeltető és egy szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett együttműködő munkatársa fér hozzá.

  12. Adattovábbítás: Személyes adatokat az üzemeltető harmadik személynek nem ad át.

  13. Az adatkezelési szabályzat módosítása: Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A látogató az üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

  14. A látogatók személyes adatokkal kapcsolatos jogai:

 • Tájékoztatást kérhet
 • Módosítást kérhet
 • Adatai törlését kérheti
 • Üzemeltető 8 napon belül e-mail választ küld a látogató részére.

  15. Jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a látogató nem volt elégedett üzemeltető válaszával, panaszával kapcsolatban az Infotörvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt perben gyakorolhatja az igényérvényesítési jogait. Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5.) segítségét is.

  Budapest, 2016. április 27.

  VIP HELYFOGLALÁS

  MARGITSZIGETI JÓGA - Rendszeres szabadtéri program a margitszigeti Nagyréten!
  Margitsziget Nagyrét, Zielinski Szilárd sétány, Budapest Budapest 1138