Adatkezelési szabályzat

Kérjük a weboldal használata és programjainkon történő részvétel előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.

A margitszigetijoga.hu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal és az üzemeltetésében szervezett rendezvények látogatóit a személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a látogatók jogairól és azok érvényesítésének lehetőségéről.

1. Az adatkezelő neve: Kérésre

2. Az adatkezelő címe: Kérésre

3. Elérhetősége: Kérésre; Telefonszám: Kérésre

4. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-97561/2016

5. Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a látogatók önkéntes, határozott hozzájárulása alapján, a honlapon regisztrált felhasználók, vagy a rendezvények látogatói esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) 5. §-a szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Sérülés esetén értesítendő személy (vezetéknév, keresztnév)
 • Telefonszáma
 • Jógázásra vonatkozó alapadatok (első alkalommal, jóga oktató vagyok)
 • Fénykép-, videofelvételek
 • 8. Az adatkezelés célja:

 • A biztonságos jógázás feltételeinek megteremtése
 • Statisztikai adatok gyűjtése
 • Személyre szabott ajánlatok kiküldése
 • A hírlevél kiküldéséhez szükséges azonosítás
 • A rendezvényekről készített fénykép-, videofelvételek publikálhatósága

  A www.margitszigetijoga.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és a Google AdSense programokat használja. A jelen honlap kis szöveges információs fájlokat, ún. cookie-kat - Google Analytics - használ a látogatók azonosítása és későbbi látogatásainak megkönnyítése érdekében, melyek a látogató merevlemezén tárolódnak. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az így közvetített információk továbbításához, úgy a honlapunk egyes szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek igénybe vehetőek az Ön számára. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics és Google AdSense programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

  Az adatkezelő a személyes adatokat nem használhatja a megjelölt céltól eltérő célra.

  9. Az adatkezelés időtartama: A látogató által önkéntesen megadott adatokat az üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a látogató azok törlését nem kéri. A megtévesztő módon megadott adatokat, vagy ha az adatszolgáltatás bűncselekményt valósít meg, az üzemeltető az adatokat a tudomásszerzés napján törli.

  10. Adatok módosítása, törlése: A látogató az első alkalommal megadott adatait bármikor módosíthatja, vagy törölheti, a hírlevélről bármikor leiratkozhat. Ennek módja, hogy a látogató az üzemeltető e-mail címére küldött levélben jelezze az üzemeltető felé a kérését, melynek üzemeltető 8 napon belül eleget tesz és a kívánt módosítás átvezetéséről, törlés megtörténtéről visszaigazolást küld a látogatónak. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

  11. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatok tárolása egy Magyarország területén lévő szerveren történik. Az adatokhoz kizárólag üzemeltető és egy szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett együttműködő munkatársa fér hozzá.

  12. Adattovábbítás: Személyes adatokat az üzemeltető harmadik személynek nem ad át.

  13. Az adatkezelési szabályzat módosítása: Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A látogató az üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

  14. A látogatók személyes adatokkal kapcsolatos jogai:

 • Tájékoztatást kérhet
 • Módosítást kérhet
 • Adatai törlését kérheti
 • Üzemeltető 8 napon belül e-mail választ küld a látogató részére.

  15. Jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a látogató nem volt elégedett üzemeltető válaszával, panaszával kapcsolatban az Infotörvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt perben gyakorolhatja az igényérvényesítési jogait. Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5.) segítségét is.

  Budapest, 2016. április 27.

  VIP HELYFOGLALÁS

  MARGITSZIGETI JÓGA - Rendszeres szabadtéri program a margitszigeti Nagyréten!
  Margitsziget Nagyrét, Zielinski Szilárd sétány, Budapest Budapest 1138